• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vybíráte vhodný hydromotor: Zkuste Hydrocom

Posted in Top odkazy.

Vynález parního stroje byl revoluční okamžik pro další vývoj lidské civilizace. Proto věnujeme vývoji motorů tento článek a zjistíme, že jich jem nohem víc než byste sami znali. Schválně si po přečtení tohoto článku odpovězte na otázku, zda toli motorů znáte.

hydromotory

Motory změnily naše chápání a také využití energií. Principem je přeměna mchanické energie na jiný druh energie, což do té doby bylo nevídané. Nyní se pojďme podívat na jednotlivé druhy motorů a jejich vlastnosti a použití.

Parní motor

Tento stroj položil základy rozvoji průmyslu, jeho historie se datuje od roku 1712. První parní stroj byl určen pro čerpání vody ze zatopených uhelných dolů. Pracuje na principu, že vytvořená pára z kotle putuje do válce, kde vytlačuje samotný píst nahoru. V tu chvíli se přívod páry zastaví, vstříkne se studená voda, která způsobí podtlak a kondenzaci páry. Podtlak se postará o pohyb pístu dolů.

Zážehové a vznětové motory

Jak jsme si již v rozdělení uvedli, jedná se o spalovací motor. Princip funkce je takový, že do prostoru válce je nasáta směs vzduchu a benzinu, následně je zapálena elektrickou jiskrou. Po zapálení dojde k zapálení směsi a vzniku energie, která pohne s pístem a klikovým hřídelem. Zážehové motory pracují s kompresní poměrem 9:1–12:1. Oproti vznětovému motoru má ale nižší účinnost! Tento spalovací motor pracuje na takovém principu, že do spalovací komory nejdřív nasává vzduch, který se následně pístem stlačí. Ve chvíli, kdy má vysokou teplotu a tlak je tryskou pod vysokým tlakem do válce vstříknuta nafta, která je rozprášena. Vzniklá směs se sama zapálí, bez potřeby elektrické jiskry. Vznětové motory se liší typem vstřiku, dnes převažuje přímý vstřik, nicméně v minulosti jsme se mohli setkat s tzv. komůrkové motorem. Účinnost moderních vznětových motorů se pohybuje okolo 40 %.

Raketový motor

První zmíněny, tedy motor spalující tuhá paliva tvoří spalovací komora a hnací tryska. Princip funkčnosti je takový, že se spalovací komora naplní příslušným palivem, které odhořívá. Tyto motory jsou velmi efektivní a jednoduché, jedná se o zařízení bez pohyblivých částí. Jeho nevýhody jsou v tom, že se jeho výkon nelze nijak regulovat. Své využití našel jako pomocné rakety, zkracující vzlet raketoplánů nebo některých letadel. Motor na kapalné palivo je v porovnání s prvním výkonnější i účinnější. Funguje tak, že se skládá ze dvojice nádrží, ze kterých se palivo s okysličovadlem vhání do spalovací komory, kde hoří. Mezi nejnamáhavější komponentu je tryska, která je vyložena grafitem. Komora motoru i tryska bývají také často chlazeny vstupujícím palivem. Tyto motory našly své využití pro pokusná letadla a velké rakety.

Hydromotory

Pístový hydromotor je vlastně spojení axiálního pístového čerpadla a hydromotoru s konstantním geometrickým objemem. Tyto motory pracují na nakloněného bloku. Své využití našel pro ovládání hydrostatických soustav mobilních nebo stacionárních systémů.

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit