• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Svařování hliníku jen s filtrací vzduchu

Posted in Top odkazy.

Svařování a jakékoliv jiné průmyslové činnosti, kde dochází k opotřebování a opracování materiálu je riziková oblast. Riziko spočívá jak v poranění vysokým teplem, tak i expozicí pracovníků parou a plyny. Takový znečištěný vzduch však lze vyčistit pomocí průmyslové filtrace.

průmyslová filtrace

Je smutné, že existuje ještě mnoho zaměstnavatelů, kteří ignorují potřeby BOZP, tedy ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci a nevybaví je dostatečnými ochrannými pomůckami, v případě vzduchu právě svařovacími kuklami nebo výkonnou filtrací vzduchu. Po mnoha letech však může dojít k vážným nemocem právě z této expozice.

Jedovatá mlha

Velmi nebezpečným z hlediska působení na plíce je tzv. svářečský aerosol. Jedná se o měřenou hodnotu, jejíž hranice koncentrace je stanovena v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Redukce tohoto parametru probíhá:

 • větráním,
 • vzduchotechnikou,
 • průmyslovou digestoří,
 • průmyslovým odsáváním.

Nedostatečné čištění vzduchu je častým jevem svářečských pracovištích. Řešení je hned několik, zejména však výměna vzduchu za čistý z venku (přirozené větrání), kombinované nebo nucené větrání. Přirozené větrání padá v úvahu ve chvíli, kdy se v prostoru svařuje jen občas a na svářeče připadá více než 100 m3 prostoru. V prostoru, kde ke svařování určen a využíván, je potřeba instalovat kombinované větrání, které snižuje množství škodlivin na pracovišti.

Hlukové znečištění

Při jakékoliv průmyslové činnosti vzniká hladina hluku. Hluk je měřen při svařování, oklepávání nebo i odsávání a ventilaci. Hluk se měření také v okolí, protože je nutné snížit šíření do těchto prostor. Hladinu hluku se snižuje:

 • výběrem metody svařování,
 • výběrem vzduchotechniky,
 • umístěním digestoří mimo pracoviště.

průmyslová filtrace

Teplotní komfort

Tento parametr je také označován jako tzv. mikroklimatické podmínky. Z nich vyplývá, že zaměstnance je nutné chránit před překročením stanovených podmínek. Jedná se zejména o:

 • prostředky zabraňují sálání tepla,
 • vhodným pracovním oděvem,
 • vyloučením nadměrné námahy.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit